Geliefde Koranliefhebber,

 

Assalamoe alaykoem,  

Vereniging El Mishkaat stimuleert onze moslimjongeren om de Koran te bestuderen (naast reciteren en memoriseren). 
Wie zullen ons in de toekomst voorgaan in het gebed? Wie zullen de toekomstige koranleraren worden? Welke personen zullen koraninstituten op hoog academisch niveau gaan stichten met vakbekwame docenten en vervolgens professioneel managen?
Vragen waarbij de moslimgemeenschap stil bij zou moeten staan. 

Onze vereniging draagt zijn steentje bij aan dit buitengewoon belangrijke onderwerp voor de islamitische gemeenschap door jaarlijks de Benelux Korancompetitie te organiseren. 
Jongeren kunnen op deze manier met elkaar wedijveren om de tafel van de Koran. Dat levert ieder jaar weer prachtige beelden op van jongeren die hier geboren en getogen zijn en de Koran op een prachtige wijze voordragen. 

Wassalaam, 
El Mishkaat
      
W: www.elmishkaat.com
M: elmishkaat@gmail.com 
IBAN: NL37INGB0005463558
BIC: INGBNL2A